Slide Oze I Ich Zalety | Habitat-House.pl zdjęcie nr 2

Zobacz
więcej

Oze I Ich Zalety | Habitat-House.pl zdjęcie nr 3

HabitatHouse

blog

Oze I Ich Zalety | Habitat-House.pl zdjęcie nr 4 otodom

Slide Oze I Ich Zalety | Habitat-House.pl zdjęcie nr 5

Zobacz więcej

Oze I Ich Zalety | Habitat-House.pl zdjęcie nr 6

HabitatHouse

Blog Oze I Ich Zalety | Habitat-House.pl zdjęcie nr 7 otodom Oze I Ich Zalety | Habitat-House.pl zdjęcie nr 8

OZE i ich zalety

Oze I Ich Zalety | Habitat-House.pl zdjęcie nr 9

Choć w Polsce podstawowym źródłem energii elektrycznej nadal jest węgiel, tzw. odnawialne źródła energii z roku na rok zdobywają na znaczeniu. Z punktu widzenia postępujących zmian klimatycznych to znakomita wiadomość. Wykorzystywanie zeroemisyjnych źródeł energii elektrycznej jest bowiem jedną z najbardziej skutecznych metod przeciwdziałania zmianom klimatu i dbania o środowisko naturalne. Nie każdy jednak wie, że to nie jedyna zaleta OZE. Ich użytkowanie niesie również szereg dodatkowych korzyści sprawiających, że naprawdę warto w nie inwestować. W poniższym tekście znajdziesz informacje na temat zalet i wad odnawialnych źródeł energii. Przyjemnej lektury!

Odnawialne źródła energii – co to takiego?

Określenie “odnawialne źródła energii” (OZE) oznacza źródła energii, których użytkowanie nie wiąże się z ich długotrwałym deficytem, gdyż w krótkim czasie ulegają odnowieniu. Wypracowane przez lata metody pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z OZE bazują na ekologicznych zasobach, a przy tym nie generują spalin i innych zanieczyszczeń w odróżnieniu od tradycyjnych źródeł energii, takich jak np. paliwa kopalne. Ich przetwarzanie i użytkowanie jest w pełni ekologiczne, ponieważ nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko naturalne, a w dodatku OZE nie ulegają wyczerpaniu.

Biorąc pod uwagę, że ze względu na swój nieekologiczny charakter i rosnące koszty wydobycia, konwencjonalne źródła energii odchodzą do lamusa, OZE coraz bardziej zyskują na popularności zarówno w Polsce, jak i w innych krajach na całym świecie.

Rodzaje OZE

Spośród odnawialnych źródeł energii najczęściej wymienia się:

-> energię słoneczną – energię słoneczną przetwarza się na dwa sposoby – za pomocą kolektorów słonecznych na energię cieplną oraz za pomocą paneli fotowoltaicznych na energię elektryczną;
-> energię wiatrową – energia wiatrowa to drugie, obok słonecznej, najpopularniejsze źródło “zielonej energii”. Jest ona przetwarzana za pomocą turbin wiatrowych w energię elektryczną;
-> energię wodną – energię wodną powszechnie wykorzystuje się w postaci energii prądów i pływów;
-> energię biomasy – biomasę wykorzystuje się zarówno do produkcji energii elektrycznej, jak i ciepła. Wyróżnia się trzy rodzaje biomasy – stałą, ciekłą i gazową;
-> energię geotermalną – energia geotermalna to energia pochodząca z wnętrza ziemi. Ciepło wody i skał znajdujących się pod powierzchnią wykorzystuje się zarówno do produkcji energii elektrycznej, jak i cieplnej.

Jakie korzyści niesie wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii?

Do zalet odnawialnych źródeł energii można zaliczyć:

-> ekologiczny charakter – brak pyłów, spalin, emisji gazów cieplarnianych, emisji CO2, itp.;
-> OZE to niewyczerpalne źródła energii, które nigdy się nie kończą;
-> OZE wymagają znacznie mniej uwagi z punktu widzenia obsługi i konserwacji niż elektrownie konwencjonalne;
-> kraje wykorzystujące OZE są uniezależnione od dostaw energii od zewnętrznych dostawców;
-> OZE nie wywiera negatywnego wpływu na zdrowie ludzi;
-> w dłużej perspektywie czasowej odnawialne źródła energii przyczyniają się do znacznych oszczędności finansowych.

Czy “zielona energia” ma wady?

Niestety, odnawialne źródła energii mają również kilka wad. Są to:

-> wysoki nakład inwestycyjny;
-> ograniczona możliwość prognozowania produkcji energii elektrycznej z większości odnawialnych źródeł energii;
-> brak skutecznych sposobów magazynowania energii z dużych elektrowni OZE;
-> ograniczenia geograficzne – niektóre obszary kuli ziemskiej są dużo bardziej predysponowane do budowy elektrowni OZE niż inne.

Odnawialne źródła energii przyszłością energetyki – podsumowanie

Odnawialne źródła energii mają wiele korzyści, lecz niestety także i wady. Niemniej, w ogólnym rozrachunku to właśnie one są przyszłością energetyki światowej. Wraz z rozwojem technologii polepszeniu ulegną zarówno metody wytwarzania energii z OZE, jak i sposoby jej magazynowania, w związku z czym możemy być pewni, że wkrótce będą one realną alternatywą dla elektrowni konwencjonalnych.