Slide Prospekt Informacyjny Nieruchomości - Definicja I Zadanie zdjęcie nr 2

Zobacz
więcej

Prospekt Informacyjny Nieruchomości - Definicja I Zadanie zdjęcie nr 3

HabitatHouse

blog

Prospekt Informacyjny Nieruchomości - Definicja I Zadanie zdjęcie nr 4 otodom

Slide Prospekt Informacyjny Nieruchomości - Definicja I Zadanie zdjęcie nr 5

Zobacz więcej

Prospekt Informacyjny Nieruchomości - Definicja I Zadanie zdjęcie nr 6

HabitatHouse

Blog Prospekt Informacyjny Nieruchomości - Definicja I Zadanie zdjęcie nr 7 otodom Prospekt Informacyjny Nieruchomości - Definicja I Zadanie zdjęcie nr 8

Prospekt informacyjny – co to takiego?

Prospekt Informacyjny Nieruchomości - Definicja I Zadanie zdjęcie nr 9

W branży nieruchomości funkcjonuje wiele ważnych pojęć. W tym wpisie blogowym chcieliśmy omówić jedno z nich. Deweloperski prospekt informacyjny odgrywa duże znaczenie z punktu widzenia nabywcy nieruchomości. W tym dokumencie zawarte są informacje, z którymi warto się zapoznać przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej. W artykule dowiesz się, czym jest prospekt informacyjny, jaką pełni rolę, jakie informacje zawiera, a także na co zwracać szczególną uwagę czytając ten dokument. Zapraszamy do lektury.

Prospekt informacyjny do nieruchomości – co to takiego?

Załóżmy, że jesteśmy zainteresowani zakupem nieruchomości. Mamy wybraną lokalizację, dokładną inwestycję. Dochodzi do spotkania z przedstawicielem działu sprzedaży w siedzibie dewelopera – pozyskujemy pierwsze istotne informacje. Już na tym etapie rozmowy, możemy jednak poszerzyć swoją wiedzę o inwestycji, prosząc o tzw. deweloperski prospekt informacyjny. Przedstawiciele dewelopera taki dokument mogą wydawać zazwyczaj od ręki, a obowiązkowo nabywca powinien otrzymać i zapoznać się z nim przed podpisaniem umowy deweloperskiej.

Definicja prospektu informacyjnego mówi, że jest to dokument starannie przygotowany przez dewelopera, który ten jest zobowiązany przedstawić potencjalnemu nabywcy przed zakupem inwestycji mieszkaniowej. Warunek ten ma umocowanie prawne – wynika z ustawy deweloperskiej z 2011 r. Można więc powiedzieć, że prospekt informacyjny jest składową umowy deweloperskiej.

Konstrukcja deweloperskiego prospektu informacyjnego

Dokument jakim jest prospekt informacyjny sam w sobie zawiera szereg istotnych informacji na temat inwestycji. Bardzo często z chęcią pobierany jest przez inwestorów, którzy kupują mieszkania pod najem lub tzw. flipowanie. Dlaczego? Dlatego, że jego prosta konstrukcja umożliwia wejście w posiadanie informacji, które pozwalają oszacować inwestorowi jakich zysków może spodziewać się np. poprzez zakup mieszkania i jego cesję. Prospekt ma informację, dzięki któremu można wykonać analizę i badanie rynku nieruchomości pod kątem jej potencjalnej sprzedaży.

Prospekt jest dokumentem intuicyjnym, prezentowanym w przejrzystej i mądrze przemyślanej kolejności. Informacje w nim zawarte po części mają charakter ogólnodostępny, są transparentne. Głównym zadaniem prospektu informacyjnego jest łatwe umożliwienie nabywcy dostępu do informacji o inwestycji deweloperskiej.

Jakie informacje zawiera prospekt informacyjny?

Ustawa deweloperska z 2011 r. określa podstawowe informacje, które powinny być zawarte w deweloperskim prospekcie informacyjnym. Warte podkreślenia jest przede wszystkim to, że informacje zawarte w prospekcie muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Co do samych informacji zawartych w prospekcie informacyjnym nieruchomości  jest ich naprawdę wiele, więc postanowimy wskazać tylko część z nich:

  • podstawowe dane o deweloperze;
  • informacje nt. zrealizowanych przez dewelopera inwestycjach;
  • informacje o inwestycji, liczbie lokali mieszkaniowych, usługowych;
  • informacje dotyczące finansowaniu inwestycji;
  • informacje o banku kredytującym inwestycję;
  • informacje o otwartych i zamkniętych rachunkach powierniczych;
  • informacje o postępowaniach egzekucyjnych, sądowych, administracyjnych z udziałem dewelopera
  • informacje o planie zagospodarowania przestrzennego
  • informacje o inwestycjach przewidzianych w promieniu 1 km od inwestycji
  • informacje o działce, prawie do gruntu itd.

Prospekt informacyjny jest więc dokumentem, z którym nabywca nieruchomości może i często powinien się zapoznać.  Składa się zazwyczaj z części ogólnej i informacyjnej, a jego przystępna forma sporządzenia zachęca do pogłębienia wiedzy na temat inwestycji.