Slide Ulga Mieszkaniowa - Wszystko Co Warto Wiedzieć | Habitat-House.pl zdjęcie nr 2

Zobacz
więcej

Ulga Mieszkaniowa - Wszystko Co Warto Wiedzieć | Habitat-House.pl zdjęcie nr 3

HabitatHouse

blog

Ulga Mieszkaniowa - Wszystko Co Warto Wiedzieć | Habitat-House.pl zdjęcie nr 4 otodom

Slide Ulga Mieszkaniowa - Wszystko Co Warto Wiedzieć | Habitat-House.pl zdjęcie nr 5

Zobacz więcej

Ulga Mieszkaniowa - Wszystko Co Warto Wiedzieć | Habitat-House.pl zdjęcie nr 6

HabitatHouse

Blog Ulga Mieszkaniowa - Wszystko Co Warto Wiedzieć | Habitat-House.pl zdjęcie nr 7 otodom Ulga Mieszkaniowa - Wszystko Co Warto Wiedzieć | Habitat-House.pl zdjęcie nr 8

Ulga mieszkaniowa – wszystko co warto wiedzieć

Ulga Mieszkaniowa - Wszystko Co Warto Wiedzieć | Habitat-House.pl zdjęcie nr 9

Ulga mieszkaniowa to określenie korzystnych warunków rozliczenia podatkowego dla osób przeznaczających środki ze sprzedaży nieruchomości niekomercyjnych na własne cele mieszkaniowe. Przeczytaj artykuł i dowiedz się kto może z niej skorzystać, jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej i jak należy ją udokumentować. Przyjemnej lektury!

Ulga mieszkaniowa – co to takiego?

Osoby, które w ciągu pięciu ostatnich lat nabyły nieruchomość, którą chcą teraz sprzedać są zobowiązane do odprowadzenia podatku dochodowego w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku. To dość duża suma, jednak w prawie podatkowym uwzględniono preferencyjne warunki rozliczania tego podatku dla osób, które uzyskane środki w ciągu 3 lat przeznaczą na tzw. własne cele mieszkaniowe, czyli np. zakup nowej nieruchomości. To właśnie te preferencyjne warunki rozliczania podatku od osób fizycznych  są określane mianem ulgi mieszkaniowej.

Komu przysługuje ulga mieszkaniowa?

Z ulgi mieszkaniowej mogą skorzystać podatnicy, którzy w ciągu pięciu lat od chwili nabycia nieruchomości (lub część nieruchomości) na drodze kupca lub dziedziczenia, zbyli ją, a otrzymane środki przeznaczyli na własne cele mieszkaniowe. Zakup nowej nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe powinien odbyć się w ciągu trzech lat od chwili sprzedaży nieruchomości. Warto przy tym zaznaczyć, że w ciągu wspomnianych trzech lat musi dojść do podpisania finalnej umowy przeniesienia własności. Umowy wstępne i deweloperskie nie są brane pod uwagę.

Czego dotyczy ulga mieszkaniowa?

Planujesz skorzystać z ulgi mieszkaniowej i zastanawiasz się czym są wspomniane wyżej cele mieszkaniowe? Otóż za tym pojęciem kryją następujące działania:

-> zakup domu lub mieszkania;
-> nabycie spółdzielczych własnościowych praw do lokalu;
-> kupno działki pod budowę domu;
-> spłata kredytu hipotecznego (razem z odsetkami);
-> nakład finansowy na własne cele mieszkaniowe (w tym budowę, rozbudowę, remont, adaptację, przebudowę) przed tym jak podatnik uzyskał prawo własności nieruchomości.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

By skorzystać z ulgi mieszkaniowej należy:

-> być obywatelem Polski lub posiadać stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski;
-> nie być jednocześnie właścicielem innego lokum możliwego do zamieszkania;
-> nie mieć zawartej umowy o wynajem mieszkania;
-> posiadać spółdzielcze prawo do zamieszkania;
-> być zameldowanym przez co najmniej 5 lat pod danym adresem.

Skorzystanie z ulgi mieszkaniowej jest możliwe jedynie gdy wszystkie wyżej wymienione warunki zostaną spełnione przez podatnika.

Ulga mieszkaniowa – zmiany w 2021 roku

W związku z pandemią COVID-19 Rząd RP z końcem 2020 roku zmienił prawo podatkowe dotyczące ulgi mieszkaniowej na korzyść podatników. Owa zmiana w praktyce przedstawia się tak, że podatnicy, którzy zbyli nieruchomość w 2018 roku mogą skorzystać z ulgi podatkowej nie przez 3, a przez 4 lata, tj. do końca 2021 roku. Ponadto, w 2021 roku planowana jest również nowa ulga mieszkaniowa dla osób kupujących mieszkanie na rynku pierwotnym i osób budujących domy jednorodzinne. Tzw. ulga na zasiedlenie byłaby skierowana do osób przed 35 r.ż. (w przypadku małżeństw pod uwagę brany byłby wiek młodszego z nich). Wartość ulgi mieszkaniowej miałaby być uzależniona od wielkości rodziny i wysokości nakładu finansowego.

Jak udokumentować ulgę mieszkaniową?

Obowiązek udowodnienia, że poniesiony został wydatek wynikający z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku. W ustawie o PIT nie określono jednoznacznie co jest wystarczającym dowodem potwierdzającym prawo do skorzystania z ulgi i w jaki sposób udokumentować poniesione wydatki. W praktyce ulgę mieszkaniową można więc udokumentować przedkładając umowę z wykonawcą na cele budowlane, potwierdzenie wpłaty za ich wykonanie, faktury VAT lub inne dokumenty zawierające dane osobowe podatnika.