Slide Odnawialne Źródła Energii W Telegraficznym Skrócie zdjęcie nr 2

Zobacz
więcej

Odnawialne Źródła Energii W Telegraficznym Skrócie zdjęcie nr 3

HabitatHouse

blog

Odnawialne Źródła Energii W Telegraficznym Skrócie zdjęcie nr 4 otodom

Slide Odnawialne Źródła Energii W Telegraficznym Skrócie zdjęcie nr 5

Zobacz więcej

Odnawialne Źródła Energii W Telegraficznym Skrócie zdjęcie nr 6

HabitatHouse

Blog Odnawialne Źródła Energii W Telegraficznym Skrócie zdjęcie nr 7 otodom Odnawialne Źródła Energii W Telegraficznym Skrócie zdjęcie nr 8

Podstawowe informacje o OZE

Odnawialne Źródła Energii W Telegraficznym Skrócie zdjęcie nr 9

Ten artykuł będzie pierwszym z serii czterech dotyczących zagadnienia związanego z odnawialnymi źródłami energii, które w skrócie oznacza się jako OZE. Nasz kraj rozwija ten sektor od niedawna, dlatego w kolejnych latach tempo rozwoju powinno być szybsze. Warto więc naszym zdaniem zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, które są już zauważalnym trendem także w branży nieruchomości.

Co to są OZE? Definicja odnawialnych źródeł energii

OZE to popularny skrót od odnawialnych źródeł energii. Definicja OZE jest dość szeroka, ponieważ tak naprawdę jej przesłanie odnosi się do tematyki związanej z problemami klimatycznymi. Zaliczyć do nich możemy m.in globalne ocieplene, nadmierne opady, topniejące lodowce.

Definicja OZE obejmuje odnawialne i naturalne źródła energii, wytwarzane z cyklicznych, powtarzających się procesów w przyrodzie. Procesy te z reguły dostarczają nam tanią i czystą energię, która powinna w przyszłości zastąpić tradycyjne źródła energii np. te pozyskiwane z paliw kopalnych.

OZE w Polsce

Choć odnawialne źródła energii w Polsce są coraz popularniejsze gospodarka naszego kraju wciąż pozyskuje energię z tradycyjnych źródeł. Według dyrektyw UE w 2021 udział OZE w państwach członkowskich powinien wynosić ok. 22%. Jeszcze do niedawna, bo w 2013 roku, udział OZE w Polsce wynosił zaledwie 13%, ale na przestrzeni ostatnich pięciu wzrósł do poziomu ok 20%. Taki progres jest pochodną potężnych inwestycji w dwa typy energii: słoneczną (fotowoltaikę) i wiatrowa (farmy wiatrowe). Polskie grupy energetyczne zwiększyły na przestrzeni ostatnich 5 lat udział OZE w swoich portfelach energetycznych. Wzrost nastąpił także wśród klientów indywidualnych, których świadomość inwestycji w środowisku i źródła odnawialne z roku na rok dzięki licznym kampaniom medialnym jest większa.

Rodzaje energii odnawialnej

Zwiększona emisja CO2 do atmosfery jest spowodowana działalnością człowieka. Choć nasze myślenie o Ziemi jako planecie, która ma służyć kolejnym pokoleniom zmienia się w dobrym kierunku to proces globalnego ocieplenia jest coraz bardziej zauważalny. Jeśli chcemy coś zmienić w tym zakresie powinniśmy zacząć od siebie. Projektując budynki użyteczności publicznej, lokale użytkowe czy budynki mieszkalne powinniśmy wprowadzać rozwiązania,które dają nam odnawialne źródła energii.

Skąd takie źródła możemy czerpać? Energia odnawialna w myśl dostępnej obecnie technologii może być pozyskiwana z:

 • wody
 • wiatru
 • słońca
 • wnętrza ziemi
 • tzw. biomasy

OZE w budownictwie

Wpływ OZE na budownictwo w Polsce jest coraz bardziej widoczny. Niestety porównując nas z krajami Zachodu, wciąż możemy stwierdzić, że już na etapie projektowania, a potem wykonania budynków z uwzględnieniem OZE bardzo mocno odstajemy od europejskiej czołówki. Wynika to z faktu, że Polacy nie zwracają uwagi na niższe koszty eksploatacji budynku, a aby je uzyskać za pomocą OZE trzeba najpierw zainwestować.

Budynki energooszczędne czyli takie, które zużywają energię na niskim poziomie to w Polsce wciąż luksus. Pomimo wsparcia finansowego przy ich budowie ze strony państwa i UE, Polacy bardzo rzadko decydują się na etapie projektowania w tego typu inwestycję. Tymczasem energooszczędność często rozumiana jest w Polsce jako niskie koszty użytkowania energii w celach grzewczych. To błąd ponieważ domy kwalifikujące się do tej definicji korzystają z wielu rozwiązań energooszczędnych,w zakresie dotyczącym m.in:

 • wentylacji i klimatyzacji
 • oświetlenia pomieszczeń
 • procesu przygotowania ciepłej wody

W Polsce rozróżnia się trzy typy domów tego typu:

 • energooszczędne
 • pasywne
 • samowystarczalne

Wszystkie omówimy w kolejnym artykule z serii dotyczącej odnawialnych źródeł energii.