Slide Kredyt Inwestycyjny - Co Warto Wiedzieć? | Habitat-House.pl zdjęcie nr 2

Zobacz
więcej

Kredyt Inwestycyjny - Co Warto Wiedzieć? | Habitat-House.pl zdjęcie nr 3

HabitatHouse

blog

Kredyt Inwestycyjny - Co Warto Wiedzieć? | Habitat-House.pl zdjęcie nr 4 otodom

Slide Kredyt Inwestycyjny - Co Warto Wiedzieć? | Habitat-House.pl zdjęcie nr 5

Zobacz więcej

Kredyt Inwestycyjny - Co Warto Wiedzieć? | Habitat-House.pl zdjęcie nr 6

HabitatHouse

Blog Kredyt Inwestycyjny - Co Warto Wiedzieć? | Habitat-House.pl zdjęcie nr 7 otodom Kredyt Inwestycyjny - Co Warto Wiedzieć? | Habitat-House.pl zdjęcie nr 8

Kredyt inwestycyjny – co warto wiedzieć?

Dlaczego warto teraz kupić mieszkanie t?

Realizacja nowych przedsięwzięć często wymaga nakładu inwestycyjnego, co dla niejednego przedsiębiorstwa bywa dużą przeszkodą. W takiej sytuacji pomocne może okazać się wsparcie finansowe ze strony banku. Kredyty inwestycyjne ułatwiają sfinansowanie różnorakich projektów, w tym m.in. zakup sprzętu, szkoleń pracowniczych, kosztów rachunkowości. Kredyt inwestycyjny może służyć również finansowaniu nieruchomości.

Co to jest kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny to jedna z ofert bankowych, będąca formą finansowania nowych inwestycji przedsiębiorstw. Wyróżnikiem kredytów inwestycyjnych jest wysoka wartość dostępnych kwot, jednak aby się o nie ubiegać z reguły wymagany jest co najmniej 20%-30% wkład własny przedsiębiorstwa. Na rynku dostępne są zarówno kredyty krótko- i średnioterminowe, których okres spłaty wynosi 1-3 lat, jak i kredyty inwestycyjne długoterminowe przyznawane firmom na 20 lat. Szczególnie korzystna jest ostatnia z wymienionych ofert, ponieważ niesie ona ze sobą wiele korzyści, w tym również możliwość wcześniejszej spłaty zadłużenia.

Kto może liczyć na otrzymanie kredytu inwestycyjnego?

Na uzyskanie kredytu inwestycyjnego mogą liczyć przedsiębiorstwa o stabilnej sytuacji finansowej, których biznesplan prezentuje się korzystnie w oczach banku. Oznacza to, że zarówno przedsiębiorstwo ubiegające się o kredyt inwestycyjny powinno wyróżniać się kompetentnością, jak i planowana inwestycja musi być przedstawiona tak, aby bank nie miał wątpliwości, że przyniesie ona zysk wystarczający na spłatę zadłużenia. Z reguły dodatkowym wymogiem dla firm ubiegających się o kredyt inwestycyjny jest również co najmniej 12- lub 24-miesięczny staż w branży.

Biznesplan – o tym warto wiedzieć ubiegając się o kredyt inwestycyjny

Kwestią, na którą należy zwrócić szczególną uwagę podczas ubiegania się o kredyt inwestycyjny dla firm jest prawidłowe przygotowanie biznesplanu. To na jego podstawie bank ocenia czy warto udzielić kredytu danemu przedsiębiorcy, dlatego powinien on być dobrze przemyślany i starannie przygotowany. W biznesplanie powinien znaleźć się szczegółowy opis przedsięwzięcia zawierający wszystkie niezbędne informacje związane z inwestycją. Należy w nim zamieścić wstępny harmonogram realizacji inwestycji, korzyści wynikające z jej wdrożenia, zagrożenia jakie niesie oraz kosztorys wszystkich wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia. Ponadto, należy zaznaczyć jaką część inwestycji jesteśmy w stanie zrealizować z wykorzystaniem środków własnych.

Na co zwrócić uwagę wybierając kredyt inwestycyjny dla firm?

Wnioski o kredyt inwestycyjny są analizowane indywidualnie i w oparciu o tę analizę definiowane są warunki kredytów. Określenie, który bank posiada obiektywnie najlepszą ofertę kredytów inwestycyjnych jest więc rzeczą niemożliwą. Kwestia ta w dużej mierze zależy od zakresu działania przedsiębiorstwa i planowanej przez niego inwestycji, niemniej można wyróżnić kilka parametrów kredytu inwestycyjnego dla firm, na które warto zwrócić szczególną uwagę podczas wyboru potencjalnego kredytodawcy. Są to:

-> całkowity koszt kredytu, tzn. ile będzie nas kosztował kredyt z uwzględnieniem odsetek, marży banku i pozostałych opłat związanych z podpisaniem zobowiązania kredytowego;
-> formy koniecznych zabezpieczeń przedsiębiorstwa, w tym wymagana wysokość wkładu własnego;
-> możliwość karencji podczas spłaty kredytu;
-> dostępny okres kredytowania.

Kredyt inwestycyjny – wady i zalety

Podstawowym, a przy tym dość oczywistym, walorem kredytów inwestycyjnych jest możliwość uzyskania środków niezbędnych do sfinansowania planowanej inwestycji przedsiębiorstwa. Niestety przed uzyskaniem wsparcia ze strony banku konieczne jest przygotowanie biznesplanu i wielu innych dokumentów potwierdzających zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Często niezbędne jest również skorzystanie z pomocy doświadczonego specjalisty, który wesprze firmę w przygotowaniu wniosku o kredyt inwestycyjny.