Slide Jakie Czynniki Wpływają Na Scoring Bankowy? | Habitat-House.pl zdjęcie nr 2

Zobacz
więcej

Jakie Czynniki Wpływają Na Scoring Bankowy? | Habitat-House.pl zdjęcie nr 3

HabitatHouse

blog

Jakie Czynniki Wpływają Na Scoring Bankowy? | Habitat-House.pl zdjęcie nr 4 otodom

Slide Jakie Czynniki Wpływają Na Scoring Bankowy? | Habitat-House.pl zdjęcie nr 5

Zobacz więcej

Jakie Czynniki Wpływają Na Scoring Bankowy? | Habitat-House.pl zdjęcie nr 6

HabitatHouse

Blog Jakie Czynniki Wpływają Na Scoring Bankowy? | Habitat-House.pl zdjęcie nr 7 otodom Jakie Czynniki Wpływają Na Scoring Bankowy? | Habitat-House.pl zdjęcie nr 8

Jakie czynniki wpływają na scoring bankowy?

Jakie Czynniki Wpływają Na Scoring Bankowy? | Habitat-House.pl zdjęcie nr 9

Każde zapytanie kredytowe jest indywidualnie analizowane przez bank. Uwzględniając szereg czynników, takich jak np. wysokość zarobków osoby wnioskującej o kredyt, jej historię kredytową i stan cywilny, bank określa czy jest ona wiarygodna finansowo, a prawdopodobieństwo spłacenia przez nią zadłużenia w określonym terminie jest wystarczająco wysokie. W trakcie analizy ryzyka kredytowego bank zwraca uwagę również na scoring bankowy. Co to takiego i jakie czynniki wpływają na jego wartość? Informacje na ten temat znajdziesz poniżej. Przyjemnej lektury!

Co to jest scoring bankowy?

Scoring bankowy to element wykorzystywany przez banki w trakcie obliczania zdolności kredytowej klientów. Jest punktową oceną wiarygodności finansowej osoby wnioskującej o kredyt i szacowanym prawdopodobieństwem spłacania przez nią kredytu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Im wyższą ma wartość tym lepiej dla wnioskującego o kredyt. Bank otrzymuje wówczas informację, że ponoszone przez niego ryzyko jest niskie, a kredytobiorca jest rzetelny. Obok scoringu kredytowego w analizie ryzyka kredytowego bank uwzględnia również historię kredytową i zdolność kredytową klienta.

Rodzaje scoringu bankowego

Banki stosują różnorakie rodzaje scoringu w zależności od etapu współpracy z klientem. Oto najpopularniejsze z nich:

 –> scoring kredytowy – scoring stosowany przez banki w celu oceny zdolności kredytowej osób wnioskujących o kredyt. Wykorzystują go również niektóre instytucje i firmy niefinansowe;

 –> scoring aplikacyjny – scoring obliczany na podstawie danych osobistych i majątkowych o kliencie;

 –> scoring behawioralny – scoring obliczany na podstawie historii obsługi produktów finansowych klienta;

 –> scoring fraudowy – scoring polegający na oszacowaniu prawdopodobieństwa popełnienia przez klienta nadużycia finansowego, fałszerstwa lub złamania warunków umowy.

Czynniki wpływające na scoring BIK

Na wartość scoringu bankowego wpływ mają następujące kategorie informacji o kliencie:

 –> jakość spłacania kredytów;

 –> aktywność kredytowa;

 –> wykorzystywanie limitów kredytowych;

 –> typ zapytań o nowe kredyty.

Jakość spłacania kredytów

Czynnikiem mającym największy wpływ na wartość scoringu bankowego jest jakość spłacania kredytów. Za tym określeniem kryją się informacje w jaki sposób kredytobiorca spłaca (lub spłacał) kredyty. tj. czy dokonywał terminowych spłat, a w przypadku ewentualnych opóźnień, jak długie one były. Istotne są zarówno kredyty gotówkowe i kredyty hipoteczne na zakup nieruchomości, jak i kredyty bezgotówkowe oraz spłaty zadłużenia na kartach kredytowych i limitach odnawialnych.

Aktywność kredytowa

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wartość scoringu bankowego jest aktywność kredytowa klienta, tj. liczba jego aktualnych kredytów i długość jego historii kredytowej. Znaczenie ma zarówno informacja kiedy ostatnio kredytobiorca miał czynny kredyt, jak i kiedy zadłużył się po raz pierwszy. Im dłuższa jest historia kredytowa danego kredytobiorcy tym lepiej – oczywiście, o ile jest pozytywna. Dłuższa historia kredytowa to więcej informacji dla banku na temat zarządzania finansami i rzetelności kredytobiorcy.

Wykorzystywanie limitów kredytowych

Poziom wykorzystania limitów kredytowych to kolejny czynnik mający wpływ na wartość scoringu bankowego. Bank uwzględnia zarówno kredyty odnawialne, jak i limity na kartach kredytowych. Badania dowodzą, że osoby, które w długim okresie wykorzystują znaczą część dostępnych limitów mają problemy z płynnością finansową i zadłużeniami, przez co ich wiarygodność finansowa znacznie spada.

Typ zapytań o nowe kredyty

Im częściej wnioskujemy o kredyt tym trudniej jest nam go spłacić – taki wniosek płynie z analiz zachowań kredytobiorców, dlatego banki pobierają z BIK również ilość zapytań kredytowych. Choć czynnik ten ma niewielki wpływ na wartość scoringu bankowego warto o nim pamiętać zwłaszcza w przypadku klientów, których ogólna liczba punktów jest niewielka.