Slide Zastosowanie Fotowoltaiki W Budownictwie zdjęcie nr 2

Zobacz
więcej

Zastosowanie Fotowoltaiki W Budownictwie zdjęcie nr 3

HabitatHouse

blog

Zastosowanie Fotowoltaiki W Budownictwie zdjęcie nr 4 otodom

Slide Zastosowanie Fotowoltaiki W Budownictwie zdjęcie nr 5

Zobacz więcej

Zastosowanie Fotowoltaiki W Budownictwie zdjęcie nr 6

HabitatHouse

Blog Zastosowanie Fotowoltaiki W Budownictwie zdjęcie nr 7 otodom Zastosowanie Fotowoltaiki W Budownictwie zdjęcie nr 8

Fotowoltaika w budownictwie

Zastosowanie Fotowoltaiki W Budownictwie zdjęcie nr 9

Budownictwo energooszczędne w Polsce rozwija się w bardzo dynamicznym tempie. Polacy, coraz chętniej decydują się na rozwiązania przyszłościowe, które ograniczają koszty zużycia tradycyjnej energii. Czysta, zielona energia i jej zastosowanie w budownictwie to trend, który będzie się rozwijał na przestrzeni kolejnych dekad. Dlaczego? Po pierwsze ze względu na fakt myślenia o przyszłości kolejnych pokoleń. Po drugie, ze względu na ogólnie pojmowany interes dbania o naszą planetę, który zdajemy się coraz lepiej rozumieć jako ludzkość.

Energia ze Słońca – dlaczego jest tak ważna?

Słońce weszło w moje żyły i zmieniło wszystko w złoto ten cytat Petera Handke daje nam do myślenia. Słońce to podobnie jak woda, jeden z niezbędnych czynników, które sprawia, że ludzkość może funkcjonować. Trudno nam, ludziom dbać o Słońce, bo tak de facto nie mamy wpływu na jego działanie. Martwią nas więc informacje o burzach magnetycznych, rozbłyskach na Słońcu. Przerażająca perspektywa upadku Słońca jako źródła energii, oznaczałaby w praktyce najprawdopodobniej wyginięcie ludzkiej populacji.

Słońce daje nam jednak nieocenione możliwości w gospodarce, a zwłaszcza jeśli chodzi o energetykę. Energia słoneczna w tej chwili stanowi już niezależną gałąź przemysłu, którą przyporządkowuje się do kategorii nadrzędnej – Odnawialnych Źródeł Energii. Według ostatnich dostępnych raportów inwestycje w energię społeczną na całym świecie w 2020 roku przekroczyły 300 mld dolarów i stanowią blisko 4% globalnego zapotrzebowania na energię.

Jak uzyskiwana jest energia z promieni słonecznych?

Energia słoneczna ściśle powiązana jest z pojęciem konwersji słonecznej. Jest to proces, który polega na tym, że do górnych warstw atmosfery docierają promienie słoneczne, gdzie są magazynowane. Szacuje się, że ludzkość wykorzystuje niecały 0.10% tych zasobów, z czego a np. rośliny do fotosyntezy ok. 0.01%.

W XXI wieku na skalę globalną ludzkość zaczęła wdrażać fotowoltaikę, aby wykorzystać potencjał energii słonecznej. Ogniwa fotowoltaiczne różnego typu spowodowały, że doprowadziliśmy do konwersji promieniowania słonecznego. Innymi słowy, nauczyliśmy się jako ludzkość przetwarzać energię jaką dają promienie słoneczne w energię elektryczną, niezbędną nam do funkcjonowania.

Panele fotowoltaiczne w budownictwie i ich potencjał

W Polsce fotowoltaika wykorzystywana jest podczas budowy tzw. domów energooszczędnych i domów pasywnych. Czym są domy energooszczędne? W dużym uproszczeniu to budynki, których standard budowy zapewnia niskie koszty utrzymania. Pod pojęciem niskich kosztów utrzymania rozumieć możemy min:

  • mniejsze zużycie bieżącej energii;
  • przygotowanie ciepłej wody użytkowej;
  • wyższy komfort życia;
  • rzadsze remonty.

W przypadku domów energooszczędnych ogniwa fotowoltaiczne umiejscawia się w ogródku lub na powierzchni dachu.

Domy pasywne z kolei to obiekty, który wykorzystują rozwiązania technologiczne i swoją bryłę do zminimalizowania zapotrzebowania na energię. Ów prosta bryła tych domów daje nam możliwość wykorzystania stosunkowo dużej powierzchni na montaż paneli słonecznych w określonej konfiguracji do słońca, tak aby wykorzystywać maksymalnie potencjał energetyczny promieni słonecznych. Zazwyczaj takim miejscem jest powierzchnia dachowa.

Fotowoltaika w polskim budownictwie – podsumowanie

Rozwoju fotowoltaiki, którą jest ważną składową OZE nie da się zatrzymać. Wydobycie paliw zapewniających energię elektryczną z kopalin jest coraz trudniejsze i kosztowniejsze. Szacuje się, że ze względu na galopującą inflację koszty energii elektrycznej dla Polaków wzrosną nawet o 30% w 2021 r. Jednocześnie liczne dotacje unijne i programy rządowe zachęcają do inwestycji w zieloną energię zarówno firmy jak i odbiorców indywidualnych. Takie rozwiązania są przyszłościowe i coraz tańsze, ponieważ koszty ogniw fotowoltaicznych są systematycznie redukowane. Warto więc inwestować w ekologiczne, zielone rozwiązania.